Schreib uns auf:
inaya@immerda.ch
Spenden an:
Verein Inaya-Basel
Konto: 15-809915-6
IBAN: CH07 0900 0000 1580 9915 6
Alîkarî dixwazim
INAYA bi qasî ku ji destê wê tê, ji aliyê aboriyê, lêgerîna xaniyan an jî kar, refaqatkitina randevûyan alîkariya te dike an jî têkiliya te bi bijîjk/şêwirmendên piştevan re û rêxistinên civakî yên sîvîl re dîdine.
Ku pirsên te hebin dikarî xwe bi zimanê xwe ji ser navnîşana me ya emailê bigihînî me: