Schreib uns auf:
inaya@immerda.ch
Spenden an:
Verein Inaya-Basel
Konto: 15-809915-6
IBAN: CH07 0900 0000 1580 9915 6
HEVALÊN ME
INAYA bi saziyên li jêr re dixwebite: